Bankkonto for Aksjesparekonto

Fondsfinans Kapitalforvaltning har inngått et samarbeid med Danske Bank om inngåelse av ASK-bankkonto.

Vi anbefaler å opprette en bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto. Dette er nødvendig om du ønsker å overføre aksjer eller andre VPS registrerte fond til oss eller ønsker å trekke midler ut av aksjemarkedet uten at midlene forlater aksjesparekonto-ordningen. Det er ingen kostnader ved å opprette en bankkonto. Det er kun mulig å benytte en bankkonto som er opprettet av oss hos Danske Bank som ASK-bankkonto.

For å opprette en bankkonto må du ha opprettet en aksjesparekonto og følge stegene nedenfor:

  • Fyll inn og send inn dine detaljer – så vet vi at du ønsker bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto:

    Opprett Bankkonto tilknyttet Aksjesparekonto

  • Når du er legitimert vil du etter noe tid motta en SMS/E-post fra Danske Bank om at du har en avtale i nettbanken om bankkonto klar til elektronisk signering (denne vil være gyldig i 30 dager). For å signere kontoavtalen elektronisk logger du inn i nettbanken hos Danske Bank her.

Vi vil så knytte denne bankkontoen til din aksjesparekonto.

Spørsmål? Ring oss  på 23 11 30 00 eller send oss en epost fondsinvestor@fondsfinans.no, så hjelper vi deg i gang!

  • Dersom du har legitimert deg hos Danske Bank men ikke har mottatt SMS /Epost om bankkontoavtale – Fyll inn dine detaljer nedenfor så skal vi følge opp saken for å fremskynde prosessen.

    Bankkonto for aksjesparekonto